Styrelsens kontaktuppgifter

Styrelse

Thomas Hylvander, ordförande,

Tommy Carling, vice ordförande, tommy.carling@scania.com 

Ewa Strömberg, kassör, curhuset.ewa@gmail.com 

Björn Olbrich, styrelsemedlem, olbrich@live.se 

Johanna Klahr, styrelsemedlem, Klahr_Brunet@hotmail.com 

Viggo Hansen, styrelsesuppleant, Viggo.hansen@eskilstuna.se

Crister Tjärnberg, styrelsesuppleant, Crister@akonservice.se 

Ann-Marie Berthelsen, styrelsesuppleant, annmarie.56@outlook.com


Övriga uppgifter

Organisationsnummer 716402-3926 

Bankgiro 713-0933

Skriv ditt meddelande här. Fyll i formuläret: