Förslag från styrelsen

Styrelsen föreslår en stadgeändring att:

Årsmöte/Stämma skall hållas innan april månads utgång.

 

Eskilstuna den 31/3 2022